ÖVER 17 000 DJUPINTERVJUER GER TRYGGHET I VÅR BEDÖMNING

Norda Search & Rekrytering

Vi hjälper företag i Skandinavien att rekrytera de bästa ledarna och specialisterna!

Vi söker, selekterar och rekryterar främst inom  branscherna: IT, Teknik och Byggnation. Vi har också djup erfarenhet inom Energi, Infrastruktur och kvalificerad verkstadsindustri. Vi hjälper också våra kunder med att hitta rätt kompetens inom funktioner som ekonomi, sälj och marknad.

Vi är specialiserade på avancerad search & rekrytering. Vi arbetar med uppdrag över hela norden och söker kompetens både lokalt och internationellt.

Norda Search & Rekrytering  erbjuder också konsultlösningar där vi effektivt löser begränsade projekt och funktioner eller kan bistå med  entrepenadlösningar.

Erfarenhet, kvalitet & metodutveckling som ger resultat

  • Det är enkelt att ha oss som partner då via arbetar utan startavgifter och kan anpassa vår tjänst
  • Det är tryggt att ha oss som partner då vi har ett mycket starkt garantierbjudande
  • Det är enkelt att låta oss ta fram kompetens ”som är omöjlig att hitta” – ett tidskrävande uppdrag – medan ni fokuserar på huvuduppgifter
  • Det är enkelt att arbeta med oss då vi har en kontaktperson per företag oavsett storleken på projekt
  • Det är tryggt att arbeta med oss då vi strävar efter högsta kvalitet på våra processer
  • Det är tryggt att arbeta med oss för vår långa erfarenhet av publika och diskreta rekryteringsprocesser
  • Det är enkelt att arbeta med oss för vår affärskunskap och höga servicenivå

 

Med över 25 års erfarenhet av kvalificerade uppdrag inom Human Resources hälsar vi välkommen till ett förtroendefyllt samarbete.

Med unik och ledande kunskap gällande kompetenstillgång för branscherna och lång erfarenhet av personbedömning och organisationsoptimering erbjuder vi ett kraftfullt stöd för att säkra er rekryteringsprocess.

Vi arbetar med ledande testhjälpmedel gällande personlighet, kapacitet och 360 bedömning av ledare.

Vi har också vidareutvecklat intervju- och urvalskoncept för att säkerställa att vi hittar kandidaterna med störst potential.

Våra searchkonsulter har lång erfarenhet från ledande befattningar i olika branscher.

De arbetar utifrån ett affärsinriktat synsätt men har också djupa kunskaper kring hur man bygger framångsrika team utifrån personlighet och drivkrafter i olika företagskulturer.

Vi är certifierade användare av ett flertal branschledande personlighets- och kapacitetstester.

Norda Rekrytering AB / Norda Search AB är ett oberoende privatägt företag som hjälper ledande företag i norden att utvecklas vidare via ny ledar- och specialistkompetens.

Almega medverkar till att utveckla medlemsföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft genom att hjälpa dem att vara bra arbetsgivare, utveckla och förhandla kollektivavtal samt genom att främja strukturer som gynnar tjänsteföretag.

Almega auktoriserar årligen tjänsteföretag verksamma inom konsultuthyrning.
Vi har sedan starten för verksamheten uppfyllt auktorisationskraven och deltar i branschgemensamma utbildningar.
Vi följer Almegas centrala avtal och har kollektivavtal.

Almega medverkar till att utveckla medlemsföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft genom att hjälpa dem att vara bra arbetsgivare, utveckla och förhandla kollektivavtal samt genom att främja strukturer som gynnar tjänsteföretag.