HR Partner

Vi ger företag expertstöd gällande personalfrågor

Dagens komplexa marknadssituationer gör att företag och organisationer ständigt står inför nya utmaningar.

Digitalisering, automatisering, kompetensbrist, rörlighet på arbetsmarknaden, globalisering, konkurrens om talangerna och en svårbedömd marknadsutveckling är några av utmaningarna för alla företag.

Ett framgångsrikt företag ligger ofta långt fram med att attrahera, utveckla och behålla spetskompetens – men att självständigt hantera och bemästra alla frågor och situationer gällande ledare och medarbetare i föränderliga team är oftast en omöjlighet.

Erfarna konsulter som HR Business Partner

Våra konsulter kan bistå med avancerad HR-rådgivning med hög kompetens kring chefsstöd och arbetsrättsliga frågor i de nordiska länderna. Vi stödjer er genom insatser som interim HR-Chef,  HR-specialist eller HR-konsult inom avgränsade områden eller uppdrag. Vi arbetar också med förhandlingar, chefsutveckling, processutveckling och individuella förändringsprogram.

HR – Shared Service Partner

Vi levererar också kompletta administrativa HR-funktioner via shared services center eller genom konsultuppdrag till administrativa funktioner.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till och lösa er situation.

Erfarenhet, kvalitet & metodutveckling som ger resultat

Med över 25 års erfarenhet av kvalificerade uppdrag inom Human Resources vill vi erbjuda ett förtroendefullt samarbete.

Vi hjälper er med djup kunskap om hur individer, grupper och organisation kan utvecklas positivt utifrån befintliga och kommande utmaningar.

Vi arbetar med marknadsledande testhjälpmedel gällande personlighet, kapacitet och 360 bedömning av ledare och medarbetare.

Våra konsulter arbetar utifrån ett affärsinriktat synsätt och kunskap om personligheter, branscher, kompetenser,marknader och drivkrafter i olika företagskulturer bidra till ett långsiktigt framgångsrikt samarbete.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ert behov gällande personal- och organisationsfrågor.